Dezinfekcia s účinnosťou 99,99%
pod dohľadom školených
odborníkov ECODAMPF

Dezinfikujeme s účinnosťou 99,99 %,
pomocou profesionálnych certifikovaných prístrojov:

Suchou parou - UV svetlom - Ozónom
Polymerová dezinfekcia

VHODNÉ PRE ODVETVIA AKO:
Gastronómia - Doprava - Zdravie
Fitness - Craft Food - Hoteliérstvo

ČÍTAŤ VIAC