Čistiace práce komunálna sféra

V komunálnej sfére ponúkame profesionálne čistiace služby zamerané na zlepšenie života občanov v mestách.
Čistiace práce realizujeme v komunálnej sfére kvalitnými čistiacimi strojmi a zaškoleným personálom.
Čistíme námestia, fontány, mestké úrady, ulice a verejné priestranstvá. Zameriavame sa aj na odstraňovanie žuvačiek našim jedinečným a jediným žuvačkomatom v okrese od firmy Karcher.

Čistenie zamkovej dlažby od....    3,50 € / m²

Čistiace práce komunálna sféra
Čistiace práce komunálna sféra
Čistiace práce komunálna sféra
Čistiace práce komunálna sféra
Čistiace práce komunálna sféra
Čistiace práce komunálna sféra
Čistiace práce komunálna sféra
Čistiace práce komunálna sféra
Čistiace práce komunálna sféra
Čistiace práce komunálna sféra
Čistiace práce komunálna sféra
Čistiace práce komunálna sféra